Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

c2nguyentruongto.hn@nghean.edu.vn